De moderne westerse cultuur waarin we leven kenmerkt zich door materiële welvaart. Er wordt voortdurend hard gewerkt om het productiesysteem en het consumptiepatroon in stand te houden.

Arbeidsethos

De bedrijvige westerse cultuur is gebaseerd op christelijke normen en waarden. De daaruit voortgekomen protestantse arbeidsethos heeft ook veel invloed gehad op onze kapitalistische cultuur. Hard werken is een deugd: van iedereen wordt verwacht de handen uit de mouwen te steken en alles dient snel en efficiënt te gebeuren.

Functionaliteit

Een bedrijf dat hier handig op in heeft gespeeld is worksystem.nl. Dit bedrijf levert producten waarmee een bedrijfswagen op een zeer praktische manier kan worden ingericht, opdat deze zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet wanneer werklieden op locatie een klus moeten klaren.

Het moederbedrijf van worksystem.nl komt uit Zweden maar de producten zijn inmiddels populair geworden in verscheidene Europese landen, waaronder Nederland en België. De unieke inrichting van worksystem.nl verhoogt de efficiëntie van een bedrijfswagen aanzienlijk zodat het werk dat door de arbeiders verricht wordt vlot kan geschieden. Immers, tijd is geld!

Cultuur in onbalans

Onze westerse cultuur is een typische ‘yang’ cultuur. De ‘yin’-zijde van het menselijk bestaan lijkt taboe! De zogenaamde coronacrisis van enkele jaren geleden heeft ons er echter op gewezen dat ‘yin’ net zo belangrijk is als ‘yang’. Een onbalans heeft kwalijke gevolgen en dat is inmiddels goed merkbaar in onze westerse samenleving.