In Nederland heerst van oudsher een hoog arbeidsethos. De redenen waarom werk zo belangrijk wordt gevonden in onze cultuur is afhankelijk van de tijdsgeest. Dat werk belangrijk is voor de grootste groep mensen binnen Nederland is een gegeven. Dit blijkt vooral bij ontmoetingen van mensen die elkaar beter leren kennen. De vraag wat de ander doet in het dagelijks leven is meestal sterk bepalend voor het verloop van een gesprek. Een interessante baan geeft iemand direct status en op iemand die niet werkt wordt over het algemeen lichtelijk neergekeken. Tegenwoordig speelt de manier van werken en de functie die je bekleed ook een erg belangrijke rol voor je positie binnen de maatschappij.

Werkplezier en economische belangen

Mensen willen een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Dit verhoogt het werkplezier en geeft een voldaan gevoel over het werk. De onderlinge relatie binnen een team is hierbij van grote waarde. Veel werknemers vinden het belangrijk om hun mening te kunnen uitten en een prettige samenwerking lijkt een must geworden. Daarnaast is de uitstraling die een bedrijf naar de cliënten toe heeft, van cruciaal belang.

Om alle ter zake doende factoren in goede banen te leiden wordt er steeds meer gebruik gemaakt van externe ondersteunende diensten. Zo is er bijvoorbeeld het bedrijf https://www.lime-technologies.nl dat gespecialiseerd is in het maken van CRM-systemen. Dit systeem maakt het digitale werk van werknemers gemakkelijker en is daarnaast ontzettend waardevol bij het onderhouden van goede klantcontacten. Een bedrijf dat klantvriendelijk is draagt immers bij aan een algeheel gevoel van welzijn binnen onze cultuur, zowel voor de klanten als voor de werknemers.

Milieuvriendelijk werken

In rap tempo wordt er de afgelopen jaren steeds meer aandacht besteed aan het behoud van onze natuur en aan de gezondheid van de mensen zelf. Dit heeft invloed op onze cultuur in zijn algemeenheid en in het verlengde daarvan ook binnen de werkcultuur. Bedrijven passen zich aan de “groene” tendens aan om hun klanten te werven en te behouden. Bedrijven die dat niet doen, lopen grote kans om klanten te verliezen. Wanneer werkwijzen en materialen worden ontwikkeld op een manier die onze aarde ten goede komt, of in ieder geval minder schade aanricht, dan krijgt een bedrijf aanzien binnen de samenleving. Daarom komen er ook in steeds meer sectoren kwaliteitscontroles waarbij er certificaten worden afgegeven.