Door de jaren heen heeft het etnografisch veldwerk van verschillende cultureel antropologen een schat aan informatie achtergelaten over verscheidene culturen. De onderzoeksresultaten werden nauwkeurig opgetekend en gepubliceerd in de vorm van boeken. Deze wetenschappelijke literatuur is werkelijk de moeite waard om te lezen. Vooral ontoegankelijke culturen die gedurende een lange periode geobserveerd werden door een cultureel antropoloog, zijn op deze manier zichtbaar geworden voor de wereld.

Anatolië

Een van die ontoegankelijke culturen is bestudeerd door de Amerikaanse cultureel antropologe Carol Delaney. Zij heeft van 1979 tot 1982 veldwerk verricht bij een dorpsgemeenschap in de bergen van Anatolië in Turkije. Haar bevindingen zijn opgeschreven in het boek “The Seed and The Soil: Gender and Cosmology in Turkish Village Society” en berichten over hoe de dorpsbewoners, die moslim zijn, de wereld om hen heen beleven met kosmologische symbolen die het sociale leven in de dorpsgemeenschap reguleren.

Abraham

Delaney is erg geïnteresseerd in de beleving van religie. Dat blijkt ook wel uit haar latere antropologische onderzoeken. De resultaten van haar meest recente bevindingen zijn echter niet verkregen door middel van antropologisch veldwerk maar eerder middels omvangrijk literatuuronderzoek. Zo schreef ze een wetenschappelijk relaas over aartsvader Abraham en over de betekenis van het offerritueel dat hij verrichtte bij zijn zoon. Dit offerritueel wordt echter op verschillende manieren geïnterpreteerd door de drie afzonderlijke monotheïstische wereldreligies. Deze interpretaties beïnvloeden op hun beurt weer de cultuur waar de betreffende religie mee vervlochten is.

Columbus

Het laatste antropologisch onderzoek dat Delaney verricht heeft gaat over Columbus en zijn geheime plan betreffende de heilige stad Jeruzalem. Delaney kwam erachter dat Columbus niet alleen ontdekkingsreiziger was. Door middel van grondig literatuuronderzoek werd het haar duidelijk dat hij vooral ook een zeer religieus man was met een missie!