Ook in Nederland bevinden zich enkele antropologen. Een daarvan is Marjo Buitelaar, die verbonden is aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Buitelaar is vooral geïnteresseerd in de Islam en de geloofsbeleving van (moslim)vrouwen. Haar debuut “Vasten en Feesten in Marokko. Hoe vrouwen Ramadan vieren” (1993) getuigt hiervan en is een vertaling van haar Engelstalige proefschrift, waarin ze verslag doet van haar observaties en bevindingen tijdens haar etnografisch veldonderzoek dat ze een aantal jaren daarvoor in Marokko verrichtte.

Islam in Marokko

In 2006 verscheen haar boek “Islam en het dagelijks leven: religie en cultuur onder Marokkanen”, waarin ze beschrijft hoe religie en cultuur met elkaar vervlochten zijn in het leven van alledag. Het is duidelijk dat de richtlijnen van de Koran en de Hadith het sociale leven op een actieve manier beïnvloeden. De islam is een godsdienst die vooral gepraktiseerd wordt en kan zo als een religieuze levensstijl beschouwd worden.

Andere thema’s

Maar Buitelaar schreef echter niet alleen maar over de Marokkaanse samenleving. Ze heeft ook boeken geschreven over bijvoorbeeld de Koran en over het Soefisme. Tegenwoordig is Buitelaar bezig met een onderzoek naar de Hadj, de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka.