Hoewel ‘voodoo’ vaak met het land Haïti geassocieerd wordt, komt deze religie oorspronkelijk uit West-Afrika. Tijdens de slavenhandel naar het Amerikaanse continent zijn de voodoo-praktijken destijds overgewaaid naar landen als Cuba en Haïti.

Religieuze praktijken

In de West-Afrikaanse landen Benin, Togo en Ghana wordt voodoo beschouwd als de officiële religie. De voodoo-gemeenschappen houden regelmatig ceremonieën om de loa’s gunstig te stemmen. Tijdens deze plechtigheden worden vaak offerrituelen uitgevoerd, waarbij voedsel. tabak of rum geofferd wordt. Soms worden er ook dieren geofferd, zoals kippen en geiten.

Tempels

De ceremonieën worden doorgaans gehouden in tempels. Vergeleken met de pompeuze tempels die we elders in de wereld tegenkomen en die bijvoorbeeld dankzij een lening bij Qeld gerealiseerd konden worden, zijn deze voodoo-tempels erg eenvoudig gebouwd. Een van de belangrijkste tempels van de voodoo-cultuur staat in Ouidah, de hoofdstad van Benin. Dit is de ‘Temple des Phytons’, die een aantal slangen herbergt. Ook wordt er in deze stad elk jaar op 10 januari een voodoo-festival gehouden, dat uitbundig gevierd wordt met veel muziek, dans en trance.

Wie zijn de loa’s?

De voodoo-aanhangers geloven zowel in een oppergod, die de wereld geschapen heeft, als in loa’s: goden en godinnen en geesten van voorouders. Deze loa’s heersen over ziekte, dood, geluk en ongeluk. Het is dus erg belangrijk om deze loa’s gunstig te stemmen zodat het leven van de voodoo-gelovigen aangenaam zal verlopen. Door te offeren aan de loa’s worden de gelovigen beschermd tegen het kwaad. Meestal is het de voodoo-priester(es) die het offerritueel uitvoert. De loa maakt gebruik van het lichaam van de priester(es) die daardoor in trance raakt. Op deze manier is de priester(es) in staat om de boodschap van de loa’s over te brengen aan de gelovigen.