De Roma gemeenschappen hebben zich in de loop der eeuwen verspreid over Europa. Deze zogeheten zigeunerfamilies komen oorspronkelijk uit India en Pakistan en leidden voorheen een zwervend bestaan. Ze hebben hun eigen cultuur en tradities meegenomen, die vaak botsen met westerse opvattingen. Roma families worden helaas moeilijk geaccepteerd in onze moderne samenleving. Vele Roma zijn analfabeet en daardoor werkeloos.

Van traditionele ambachten tot bedelarij

De Roma families verdienden voorheen de kost met het beoefenen van handwerk. Traditionele ambachten zoals het maken van gebruiksvoorwerpen, het slijpen van messen, het vlechten van manden en het vervaardigen van prachtige sieraden werden met veel plezier en toewijding uitgeoefend. Bovendien waren een groot aantal Roma mannen voorheen actief in de (paarden)handel en ook daarmee werd geld verdiend. Tenslotte zijn vele Roma voortreffelijke muzikanten die in staat zijn om het volk te vermaken met muziek, berendansen en waarzeggerij. Deze traditionele Roma beroepen worden echter niet langer gewaardeerd in onze moderne maatschappij. Roma muziek vormt hierop een uitzondering, maar niet elke Roma is een volleerd muzikant. Roma families houden zich tegenwoordig bezig met bedelarij. Dat is een wanhopige poging om aan voldoende inkomsten te komen voor hun families.