Wie vroeger naar tekenfilms van Wicky de Viking keek, kreeg enig idee van de manier waarop de Vikingen leefden. We zagen een slim jongetje die met een aantal brute mannen, waaronder zijn eigen lompe vader, over zee voeren met een houten drakenschip, op weg naar land waar het één en ander te plunderen viel. De Vikingen keerden pas huiswaarts als de zakken gevuld waren met schatten, waaronder sieraden voor hun geliefde vrouwen die thuisbleven.

De Noormannen

Het door de tekenfilmserie geschetste beeld van de Vikingen zal deels kloppen, maar is verre van compleet. De Vikingen, die oorspronkelijk uit Denemarken, Zweden en Noorwegen kwamen, waren oorspronkelijk Noormannen. De Noormannen waren doorgaans gewone boeren die al een aantal eeuwen Scandinavië bevolkten. In de 8e en 9e eeuw van onze jaartelling kregen de Scandinavische landen echter te maken met overbevolking en daardoor met een tekort aan landbouwgrond. Daardoor werd een deel van de Noormannen gedwongen ergens anders grond te gaan zoeken.

Rooftochten

De Noormannen die de zee op gingen op zoek naar grondgebied werden later met de naam ‘Vikingen’ aangeduid. Over de herkomst van dit woord wordt druk gespeculeerd. Naar alle waarschijnlijkheid stamt de benaming af van het Oudnoorse werkwoord ‘víkva’ dat ‘wijken’ of ‘weggaan’ betekent. De zoektocht naar nieuw grondgebied werd helaas op een woeste manier ondernomen. De Vikingen plunderden steden en dorpen, veroverden grondgebied en maakten zich bovendien schuldig aan slavernij.

Ontdekkingsreizigers

Naast de Vikingen die rooftochten ondernamen naar onder meer Engeland, Ierland en Nederland, waren er ook Vikingen die de zee wat verder durfden te verkennen. Zij werden per ongeluk ontdekkingsreizigers. Zo werd omstreeks het jaar 875 IJsland ontdekt. Daar werden vervolgens nederzettingen gevestigd en van daaruit werd in 985 Groenland ontdekt. Rond het jaar 1000 werd uiteindelijk ook Noord-Amerika ontdekt. Andere gebieden die door de Vikingen werden gekoloniseerd waren onder andere de Faeröer.

Thór

De Vikingen geloofden in de vele goden en godinnen van het Noordse pantheon. De meest populaire god onder de Vikingen was echter de god Thór die meestal met een hamer afgebeeld werd. Thór was de sterkste van de goden en was bovendien onbevreesd. Interessant is dat bepaalde steden of dorpen die door de Vikingen gesticht zijn naar deze god vernoemd zijn. Zo heet de hoofdstad van de Faeröer Tórshavn, hetgeen de haven van Thór betekent. Een ander voorbeeld is Njar∂vik, een stadje in het zuidwesten van IJsland. Deze stad is vernoemd naar Njord, de god van de zee.