Wanneer we meer willen weten over de (nomadische) culturen van Iran en Afghanistan is het raadzaam de antropologische verslagen van Richard Tapper en zijn vrouw Nancy te bestuderen. Hoewel het werk enigszins verouderd is – de wereld is immers voortdurend in beweging en is sowieso de laatste decennia gigantisch veranderd – zijn deze publicaties stuk voor stuk antropologische juweeltjes, omdat ze verslag doen van een wereld die voorgoed voorbij lijkt te zijn. Laten we beginnen met het werk van Nancy Tapper!

De Maduzai stammen

In de jaren ’70 van de vorige eeuw heeft Nancy Tapper etnografisch veldonderzoek gedaan in Afghanistan. Dit was in de jaren vóór de Revolutie en de Sovjet inval. Ze heeft een tijd lang samengeleefd met de nomadische Maduzai stammen die Afghaans Turkestan bevolkten. Haar onderwerp van onderzoek was het huwelijk. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer het huwelijksritueel en de rol van het huwelijk in zowel economische als politieke conflicten.

Haar observaties en bevindingen zijn na te lezen in haar boek “Bartered Brides”.

Nomaden in Iran

Nancy’s man Richard Tapper is een heuse Iran-kenner, gezien het aantal boeken dat hij over het land gepubliceerd heeft. Zijn voorliefde gaat echter uit naar de Shahsevan nomaden uit noordwest Iran, waar hij meerdere boeken aan gewijd heeft. Samen met Jon Thomson publiceerde hij tevens een boek over de nomadische volkeren van Iran (waaronder de Shahsevan en de Qashqai) waarin kleurrijke foto’s van deze stammen te bewonderen zijn. Vergeet niet dat het onder meer de nomaden van Iran waren die de fameuze oosterse tapijten vervaardigden! Helaas is de Iraanse nomadencultuur langzaam maar zeker aan het verdwijnen.

Het oeuvre van Tapper bevat echter ook andere Iraanse topics. Zo heeft hij interessant werk gepubliceerd over Ayatollah Khomeini en schreef hij een boek over de hedendaagse Iraanse filmindustrie. In 2006 publiceerde hij samen met de Iraanse antropologe Ziba Mir-Hosseini een boek over islam en politiek in Iran.