Een vijftal universiteiten in Nederland biedt de opleiding ‘Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie’ aan. Elk jaar schrijven verscheidene studenten zich in voor deze interessante studie. Bij de aanvang van de studie schaffen de meeste studenten een tweedehands iMac aan, zodat ze met veel plezier deze boeiende opleiding kunnen volgen.

Hoewel de kans erg klein is dat men na het behalen van het doctoraal als cultureel antropoloog aan de slag kan – het gros van de culturen is inmiddels al door eerdere antropologen bestudeerd – biedt deze studie een goed toekomstperspectief en de mogelijkheid tot het opbouwen van een spannende carrière.

Interdisciplinair

De voltijds bachelor opleiding ‘Culturele Antropologie en ontwikkelingssociologie’ is een interdisciplinaire studie die zich, naast het bestuderen van verschillende culturen, ook richt op actuele vraagstukken, zoals de multiculturele samenleving, sociale ongelijkheid, migratie en globalisatie. Deze studie is erg boeiend voor mensen die speciaal geïnteresseerd zijn in de diverse culturele achtergronden van hun medemensen.

Aangeleerd gedrag

Het begrip ‘cultuur’ kan worden omschreven als het sociale gedrag van een specifieke groep mensen. Elke cultuur bedient zich van een stelsel van sociale normen en waarden. Deze normen en waarden worden van generatie op generatie doorgegeven, net zoals de culturele gebruiken, religieuze handelingen en (eet- en kleed)gewoonten die daarmee samengaan. Sociale normen en waarden zijn dus allesbehalve universeel: ze gelden voor een bepaalde cultuur en worden als kind aangeleerd. Het is dus heel goed mogelijk dat een andere cultuur er tegengestelde normen en waarden op na houdt.

Sociale conflicten

Het is niet verwonderlijk dat een multiculturele samenleving regelmatig te maken heeft met conflicten tussen (groepen van) mensen met verschillende culturele achtergronden. Daarom is er een groeiende behoefte aan werkkrachten die kennis hebben van verschillende culturen en begrip hebben voor dit soort conflictsituaties. Kortom, er is tegenwoordig een grote vraag naar mensen die de opleiding ‘Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie’ hebben gevolgd. Dit is voor verscheidene studenten een goede reden om juist voor deze studie te kiezen.

Studeren met behulp van een iMac

Omdat studeren vrij duur is – denk aan: kamerhuur, levensonderhoudskosten, collegegeld, enzovoorts – houden de meeste studenten niet veel geld over. Het aanschaffen van een nieuwe computer is onbetaalbaar. Toch moeten er tijdens de studie regelmatig werkstukken worden ingeleverd. Daarom kiezen veel studenten voor een refurbished iMac die hen in staat stelt om op een prettige manier aan hun opdrachten (en later aan hun bachelorscriptie) te werken. Hoewel het een tweedehands computer betreft – en dus goedkoper in aanschaf – doet deze iMac beslist niet onder voor een nieuw exemplaar. Studenten zijn dan ook zeer tevreden met hun aankoop.

De studie ‘Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie’ kan gevolgd worden bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, de Universiteit van Utrecht, de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit in de hoofdstad.